Praatplaat programmaplan

De praatplaat is een visuele weergave van de hoofdpunten in het programmaplan. Visuele weergave van het programmaplan Programmamanagers willen de doelen en aanpak van hun programma makkelijk kunnen uitleggen. Daarvoor wordt vaak een praatplaat gemaakt. Een praatplaat is een visuele weergave van de hoofdpunten van het programmaplan. Dat zijn meestal de context van het programma, … Lees meer

Het mag allemaal wel wat analytischer in het communicatievak

Het gaat bij communicatie veel te vaak over strategieën, aanpakken en middelen. Wat is daar nou weer mis mee, zul je de denken. Op zich helemaal niets natuurlijk. Communicatiestrategieën, aanpakken en middelen zijn de bouwstenen van communicatieadvies. Maar er is meer. Laatst wees ik in het blog Programmamanager, je bent geen stakeholder programmamanagers erop dat … Lees meer

Contentkalender maken met Trello

Trello is een populaire visuele projectmanagementtool die teams helpt bij het organiseren van taken en projecten met behulp van aanpasbare borden, lijsten en kaarten. Gebruikers kunnen gemakkelijk taken toewijzen, deadlines instellen en voortgang volgen door kaarten te verplaatsen tussen kolommen. Borden en lijsten in Trello Trello is een veelzijdig en gebruiksvriendelijk projectmanagementhulpmiddel dat teams helpt … Lees meer

Starten met programmacommunicatie

Programmacommunicatie is communicatie in en over een programma. Programma’s verwezenlijken de ambitie van een organisatie en gaan vaak over een verandering. Zo’n veranderopgave is eigenlijk altijd complex en meestal ook onvoorspelbaar. Er wordt gewerkt aan een doel zonder dat de exacte route is uitgestippeld. De communicatieaanpak voor een programma moet zijn afgestemd op die complexiteit en onvoorspelbaarheid.​​

De allitererende programmanaam

I am releasing my inner Japke D Bouma met mijn beschouwende schrijfsels over programmanamen. Maar iemand moet het doen. Deze keer de allitererende programmanaam. Er zijn er veel. Zoveel dat het een wet lijkt om letterrijm in je programmanaam toe te passen. In de eerste plaats wil je met je programmanaam de ambitie van je programma … Lees meer

De 3 valkuilen van werken met canvassen en modellen

Wij communicatieadviseurs worden doodgegooid met modellen, frames en canvassen voor elk (communicatie)probleem. En ik moet toegeven. Ik ben er dol op. Ik voel een lichte opwinding bij modellen die orde scheppen in een wirwar van antwoorden, doelen en vraagstukken. Oplossingen die in je hoofd zitten, maar er (nog) niet lekker uitkomen. Maar….Hoe hulpvaardig zijn al … Lees meer

Trelleed of Trellove, over contentplanning in Trello

“Van wie is dit kaartje?” hoor je elke week in vrijwel elk communicatieteam. Zij staan of zitten, samen in één ruimte op kantoor of thuis via een Teams-meeting, naar een Trellobord te turen. Een scherm met kolommen (lijsten) met namen als Socials, Dinsdag of To do met daarin blokjes met tekst, een datum (meestal rood … Lees meer

3 Tips voor een goede programmawebsite

Voor sommige programma’s is het noodzakelijk of strategisch slim om ook over het programma te communiceren. Bijvoorbeeld om de aanleiding en de activiteiten van het programma goed uit te leggen. Dit zie je vaak bij programma’s voor veranderingen die gewoon moeten. Een reorganisatie of een wijziging in wetgeving bijvoorbeeld. Een website is daar een geschikt … Lees meer

De 3 kernvragen van programmacommunicatie

Programmacommunicatie is communicatie in en over een programma. Programma’s verwezenlijken de ambitie van een organisatie en gaan vaak over een verandering. Wanneer je als communicatieadviseur bij een programma wordt betrokken, ligt het programmaplan meestal al klaar. Alleen de communicatieparagraaf is nog leeg. Of je dat even wilt invullen en een communicatieplan kan maken. Het is … Lees meer

Deze website vertelt je wat er leeft in je omgeving

Zou je ook zo graag in het hoofd willen kijken van je stakeholders? Om te weten waar zij blij van worden of juist mee worstelen? Waar zij zich zorgen over maken of gewoon meer van willen weten? Kortom, weten wat er leeft in je omgeving? Gebruik vrij beschikbare informatie om dat inzicht te krijgen. Bijvoorbeeld … Lees meer

Top 5 ergernissen bij procescommunicatie in programma’s

In programma’s gaat procescommunicatie over de stappen die worden gezet om de programmadoelen te realiseren. De ontwikkeling en implementatie van (deel)resultaten staan centraal. Om stakeholders te informeren over dat proces, moet je niet alleen vertellen wat je hebt gedaan en hebt opgeleverd, maar ook wat je van plan bent. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan.

Zet programmacommunicatie in je jaarplan

Organisaties hebben continu te maken met veranderingen. Soms gedreven door hun eigen ambitie, zoals digitale transformatie. En soms door een verandering in de buitenwereld, zoals de energietransitie. Steeds vaker wordt het werk dat nodig is om de veranderdoelen te realiseren, georganiseerd in programma’s. Dit is anders dan werken in projecten en vraagt daarom een andere … Lees meer

De 3 uitdagingen van programmacommunicatie

16/11/2021 Grote organisaties bij de overheid of in het bedrijfsleven organiseren veranderingen vaak in programma’s. Bij het woord programma denk je misschien aan een project, maar dan groter, complexer en met een langere doorlooptijd. Maar dat is een misverstand. Een programma is echt iets anders dan een project. Daarom is communicatie in programma’s ook echt … Lees meer

De lege communicatieparagraaf in een programmaplan (en waarom je daar blij mee moet zijn)

Communicatie is een begrip dat van toepassing is op vrijwel alle activiteiten van mensen. Toch is het onderwerp communicatie in programmaplannen vaak een paragraaf die in eerste instantie leeg blijft. Als er wel iets is opgeschreven door een programmamanager, dan staat daar 9 van de 10 keer welke communicatiemiddelen hij of zij wil inzetten. Daarmee … Lees meer

Programmacommunicatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau

Je kunt op verschillende manieren kijken naar programmacommunicatie. Vanuit de doelen van het programma, vanuit organisatieperspectief, of vanuit de doelgroepen en middelen. In dit artikel delen we programmacommunicatie in op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

De 4 dimensies van programmacommunicatie

In programma’s zien wij communicatie in 4 dimensies. We onderscheiden communicatie voor de realisatie van programmadoelen, communicatie voor draagvlak, communicatie om te kunnen samenwerken en communicatie voor sturing op de programmadoelen door programmamanagement.