Stakeholders in je programma

Een stakeholder is iemand die een belang heeft bij de uitvoering en resultaten van je programma.

SOORTEN STAKEHOLDERS

Als wij praten over stakeholders bedoelen we iemand, een groep of een organisatie die op een bepaalde manier een belang heeft bij het programma of invloed kan uitoefenen op het programma:

  • partijen die betrokken zijn bij het programma,
  • medewerkers,
  • pers en media,
  • politiek,
  • overheid,
  • belangenverenigingen,
  • inwoners en omwonenden,
  • consumenten,
  • leveranciers.

NIET ALLE STAKEHOLDERS ZIJN COMMUNICATIEDOELGROEPEN

Doelgroepen zijn stakeholders waar je je communicatie op richt. Het zijn de stakeholders voor wie de programmaresultaten zijn bedoeld of stakeholders die een belangrijke rol hebben in de realisatie van die resultaten.