Programmamanager

Organisaties hanteren verschillende namen voor rollen in een programmateam. Voor de leesbaarheid van de artikelen op Communiceren in programma’s onderscheiden wij 3 rollen. Naast programmamanager gebruiken we ook projectleider (van een deelresultaat) en programmamedewerker.

Rol, taken en verantwoordelijkheden

Als wij praten over een programmamanager bedoelen we de collega in het programmateam die:

  • zorgt dat het programma uitgevoerd wordt,
  • vorm geeft aan organisatie en samenwerking,
  • besluitvorming regisseert,
  • leiding geeft aan het programmateam,
  • de schakel is met de opdrachtgever,
  • eindverantwoordelijk is.

Sommige organisaties gebruiken de term programmaregisseur of programmaleider.

Samenwerken

Een programmamanager werkt op het gebied van communicatie nauw samen met de communicatiestrateeg en omgevingsmanager. Zij of hij is de sparringpartner voor de sturing op de programmaresultaten en doelen.