Projectleider

Organisaties hanteren verschillende namen voor rollen in een programmateam. Voor de leesbaarheid van de artikelen op Communiceren in programma’s onderscheiden wij 3 rollen: programmamanager, projectleider en programmamedewerker.

Rol, taken en verantwoordelijkheden

Als wij praten over een projectleider bedoelen we iemand het programmateam die:

  • verantwoordelijk is voor het opleveren van een deelresultaat,
  • beslissingen neemt over de uitvoering van het project,
  • projectmedewerkers aanstuurt​.

Programma's zijn vaak opgebouwd uit verschillende projecten. Deze projecten worden aangestuurd of gecoördineerd door projectleiders of projectcoördinatoren. Of in agile projecten door scrum masters. 

Samenwerken

Een projectleider werkt op het gebied van communicatie nauw samen met de communicatieadviseur.