Programmawebsite

Een programmawebsite is een externe website met alle informatie over het programma. Dit is informatie zoals de ambitie, doelen, aanpak, planningen en voor wie en met wie het programma wordt uitgevoerd. 

Kenmerken van een programmawebsite

Informatie vanuit het programma is er meestal op gericht om haar doelgroepen te informeren, te inspireren of te activeren om mee te doen of ermee aan de slag te gaan. Een programmawebsite heeft een paar unieke kenmerken:

 • Doel van de website verandert mee met de stadia van het programma.
 • Een programmawebsite is net als een programma tijdelijk.

Landingspagina op een bestaande website

Organisaties en samenwerkingspartners van een programma richten vaak ook zelf een landingspagina in op hun eigen bedrijfs- of overheidswebsite naast de programmawebsite. Vaak is deze pagina rechtstreeks te benaderen en geen onderdeel van de navigatie van de bedrijfs- of overheidswebsite.

Een landingspagina als programmawebsite is voor kleinere programma’s of programma’s in de opstartfase ook een prima, goedkoper en sneller te realiseren, alternatief voor een complete programmawebsite.

Promotie van de programmadoelen en kennis delen

Op een programmawebsite verwacht een bezoeker informatie over het programma. We onderscheiden verschillende soorten content en gebruiken daarvoor het hero-, hub-, hygiëne-model. Het hhh-model laat verschillende soorten content elkaar versterken:

Hygiëne-content
Dit is de basisinformatie die altijd relevant blijft. Via Google komen bezoekers steeds weer bij deze informatie, eenmaal op je website komen zij ook in aanraking met je hub-content. Dit is de content die zorgt voor een constante stroom bezoekers.  

Hygiëne-content is bijvoorbeeld: 

 • een tijdlijn met de mijlpalen van het programma,
 • de governance van het programma,
 • (beleids)documenten,
 • informatie voor de pers.

Hub-content
Dit zijn updates over de voortgang en de output dat het programma levert in de vorm van kennis en gerealiseerde deelresultaten. Deze content zorgt voor betrokken terugkerende bezoekers. Hub-content is meestal vakinhoudelijke informatie.

Hub-content is bijvoorbeeld:

 • een handleiding bij een programmaresultaat, 
 • de handreiking bij een onderwerp,
 • de resultaten van een praktijkproef.

Hero-content
Dit is content die de ambities en doelen van het programma aanjaagt. Deze content inspireert en laat bezoekers kennismaken met de impact van het programma, het wenkend perspectief en in hoeverre dat al binnen bereik is. Hero-content is meer ‘human interest’ dan informatief.

Hero-content is bijvoorbeeld:

 • interview met een stakeholder die gebruik maakt van programmaresultaten,
 • verslag van een evenement,
 • reportage over een soortgelijk programma in een ander land.

Website als programmaresultaat

Soms is een website een onderdeel van het programmaresultaat. Bijvoorbeeld een dashboard om bij te houden hoeveel windenergie is opgewekt. Of een digitaal loket waarmee je gebruik kan maken van nieuwe diensten. Het is belangrijk om een website als communicatiemiddel van je programma goed te onderscheiden van een website als programmaresultaat. De makkelijkste manier om dat verschil te duiden, is je afvragen of de website blijft bestaan nadat het programma is afgerond.​

Voorbeelden

Strategie en aanpak

Online communicatie is een vak apart. Maar de basis voor een aanpak is niet anders dan bij alle andere communicatiemiddelen:

 1. Wat is het doel van je website?
  Bepaal wat je wil bereiken met je website. Stel je jezelf de vraag welk communicatieprobleem de website gaat oplossen. 
 2. Wie is je doelgroep? 
  Bij programma’s zijn vaak meerdere stakeholdergroepen betrokken. Bepaal van te voren op welke stakeholdergroep(en) de website zich richt.
 3. Wat wil je bereiken, hoe pak je dat aan en hoe ga je dat meten? 
  Meetbaar is bijvoorbeeld het aantal bezoekers of herhaalbezoeken op je website. Of het aantal ingediende informatie-aanvragen. Digitaal strategen gebruiken persona’s en customer journeys om het pad richting doel uit te stippelen.
 4. Kies een content- en SEO-strategie
  Bepaal welke informatie je op je website gaat plaatsen en hoe je deze informatie actueel gaat houden. Maak een SEO-strategie die ervoor zorgt dat je informatie goed vindbaar is via Google.
 5. Borg het gebruik van de website in je programma
  ​Maak afspraken over rollen, taken en de inhoud. 

​​Contentmanagement en beheer

Het projectteam en haar experts zijn verantwoordelijk voor de inhoud oftewel de content. Afhankelijk van hoe het programma is ingericht, leveren zij deze informatie aan bij de communicatieadviseur of bij bijvoorbeeld het online team. Meestal verzorgt een van deze laatste twee ook de redactie en plaatsing op de website. Ook houden zij in de gaten of content nog actueel is, links nog werken en of er informatie mist. Wat zij signaleren brengen ze in in het projectteam.