Programmaplan vertalen naar communicatiestrategie

Een programmaplan is een document waarmee een programmamanager sturing geeft aan een programma. Een programmaplan is het uitgangspunt wanneer je de doelen het programma gaat vertalen naar een communicatiestrategie. 

Relevant voor communicatie

In een programmaplan worden verschillende aandachtsgebieden toegelicht. Wanneer je het programmaplan gaat vertalen naar een communicatiestrategie, zijn de volgende aandachtsgebieden relevant​:

  • Waartoe? (context, aanleiding en ambitie),
  • Hoe? (doelen, belanghebbenden, strategie),
  • Wat? (baten, resultaten, inspanningen),
  • Wat niet? (afbakening, ongewenste effecten).
Programmaplan vertalen naar communicatiestrategie

Programmaplan vertalen naar een communicatiestrategie

Context, aanleiding en ambitie

Bij het vertalen van een programmaplan naar een communicatiestrategie, is het belangrijk om te weten wat men met het programma wil bereiken. Het moet voor communicatie duidelijk zijn wat de ambitie en doelen van het programma zijn. En wat de urgentie daarvan is. Ook de aanleiding van het programma doet er toe. Komt het programma voort uit een ambitie van de organisatie of is het programma er voor een verandering die gewoon moet? Het is voor een communicatiestrategie ook belangrijk om te weten hoe de huidige situatie eruit ziet. En wat er al is gedaan of geprobeerd om de doelen van het programma te bereiken. 

Doelen en belanghebbenden

De doelen die het programma nastreeft, zijn bepalend voor de communicatie. Deze moeten beïnvloedbaar, haalbaar en realistisch zijn. Daarbij is het ook belangrijk om te weten met welke stakeholders het programma te maken krijgt. Bij wie moeten de doelen gerealiseerd worden en wie beïnvloeden de doelen?

Veranderstrategie

Een programma gaat altijd over veranderen. Een veranderstrategie is daarom onmisbaar in een programmaplan. De strategie in het programmaplan geeft richting aan de communicatiestrategie. Wanneer je het programmaplan gaat vertalen naar een communicatiestrategie, is het essentieel dat de veranderstrategie helder is.

Baten, resultaten en inspanningen

Resultaten zijn onlosmakelijk verbonden met communicatie en daarom belangrijke input voor een communicatiestrategie. Resultaten in een programma zijn de producten, diensten en vaardigheden die nodig zijn voor het nastreven van de doelen en de baten. 

Ongewenste effecten

Als er weerstand ontstaat bij stakeholders, of andere ongewenste effecten optreden, is communicatie vaak het antwoord. Met een omgevingsanalyse kan je vooraf al een inschatting maken van de mogelijke ongewenste effecten die een programma kan losmaken en je daarop voorbereiden. Continu monitoren is eveneens van belang voor communicatie. Ook wie er last kunnen krijgen van het programma, waarom en op welke manier is belangrijke input voor de communicatiestrategie.

Werken aan programma’s

Werken aan Programma’s is onze bron voor alles over programma’s en programmamanagement. Werkenaanprogrammas.nl is bedoeld voor programmamanagers, maar is ook voor communicatiespecialisten die meer over programma’s en programmamanagement willen leren, een geschikte website.