Programmacommunicatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau

Communicatie is een belangrijke succesfactor voor programma’s. Je kunt op verschillende manieren kijken naar programmacommunicatie. Vanuit de doelen van het programma, vanuit organisatieperspectief, of vanuit de doelgroepen en middelen. In dit artikel bespreken we de niveaus in programmacommunicatie: strategisch, tactisch en operationeel niveau. Bij elk niveau hoort een eigen scope, doelen, doelgroepen en communicatiemiddelen die je kunt inzetten. 

Communicatieniveaus in programma's

In programma's speelt communicatie een cruciale rol op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Elk niveau heeft zijn eigen doelen, doelgroepen en communicatiemiddelen. Op strategisch niveau draait het om het creëren van een identiteit en reputatie op de lange termijn, met als doel gedragsverandering en het bereiken van programmadoelen. Tactische communicatie is gericht op het behalen van een gewenst effect binnen een vastgestelde periode, vaak in de vorm van campagnes. Operationele communicatie is gericht op de korte termijn, met focus op concrete producten en informatieve berichtgeving.

Communicatie op strategisch niveau

Communicatie op strategisch niveau gaat over het creëren van een identiteit en reputatie. Strategische communicatie gaat altijd over de lange termijn. Het doel van strategische communicatie is vaak beïnvloeding van gedrag, gevoel en mening om de programmadoelen te verwezenlijken. Branding, mediamanagement en omgevingsmanagement zijn instrumenten voor strategische communicatie.

Communicatie op tactisch niveau

Communicatie op tactisch niveau zet je in om op een vooraf vastgesteld moment een gewenst effect te behalen. Tactische communicatie heeft meestal een begin en een eind en wordt vaak als een campagne opgezet. Een programmawebsitecommunitysocial mediawebinarevenemente-mail magazine en direct e-mail zijn communicatiemiddelen voor tactische communicatie.

Communicatie op operationeel niveau

Communicatie op operationeel niveau gaat over de korte termijn van het programma. Over concrete producten (bijvoorbeeld programmaresultaten die al in gebruik zijn) en procescommunicatie. Operationele communicatie gaat altijd over het hier en nu en is informatief. Een programmawebsitee-mail magazine en social media zijn communicatiemiddelen ​voor operationele communicatie.

Programmacommunicatie in 4 dimensies

Communicatie is een begrip dat van toepassing is op vrijwel alle activiteiten van mensen. Om grip te krijgen en houden op communicatie in programma’s, helpt het het begrip te specificeren. In programma’s zien wij communicatie in 4 dimensies. We onderscheiden communicatie voor de realisatie van programmadoelen, communicatie voor draagvlak, communicatie om te kunnen samenwerken en communicatie voor sturing op de programmadoelen door programmamanagement. Hier lees je meer over de 4 dimensies van programmacommunicatie.