Programmacommunicatie: Een essentieel vakgebied voor complexe veranderingen

Organisaties hebben continu te maken met veranderingen. Soms gedreven door hun eigen ambitie en soms door een verandering in de buitenwereld. Vaak wordt het werk dat nodig is om de veranderdoelen te realiseren, georganiseerd in programma’s. Dit is anders dan werken in projecten of afdelingen en vraagt daarom een andere aanpak, een andere manier van denken en een andere manier van samenwerken tussen programmateams en communicatieprofessionals. Daarmee is programmacommunicatie een apart vakgebied.

Wat is een programma?

“Een programma is een tijdelijke manier van samenwerken, gericht op het nastreven van bepaalde doelen die bijdragen aan het verwezenlijken van de strategie van de organisatie(s). Het is een tijdelijke, doelgerichte aanpak van een veranderopgave, waarvoor in samenhang allerlei inspanningen worden gerealiseerd. Die opgave kan zich binnen een organisatie bevinden, maar kan ook meerdere organisaties raken. Vaak zijn bij programma’s meerdere organisaties betrokken.”

Uit Werken aan Programma’s van Björn Prevaas

Steeds meer organisaties kiezen voor een programma

Een programma is een organisatievorm die de laatste jaren een enorme vlucht heeft genomen. In het bedrijfsleven en bij de overheid worden grote veranderopgaven meer dan ooit in programma’s georganiseerd. Als je wilt weten waarom, moet je kijken naar wat een programma precies is. ​

Programmacommunicatie is een vakgebied

Project of programma

Bij het woord programma denk je misschien aan een project, maar dan groter, complexer en met een langere doorlooptijd. Maar dat is een misverstand. Een programma is echt iets anders dan een project. Een project is een organisatievorm waarin gewerkt wordt aan een concreet tastbaar eindresultaat. Het is vooraf duidelijk wat er wordt gerealiseerd. En wat daarvoor nodig is. Bijvoorbeeld de aanleg van een brug. Of de invoer van een nieuw kassasysteem in een winkelketen.

​Programma’s verwezenlijken de ambitie van een organisatie en gaan over een verandering. Zo’n veranderopgave is eigenlijk altijd complex en meestal ook onvoorspelbaar. Er wordt gewerkt aan een doel zonder dat de exacte route is uitgestippeld. Bijvoorbeeld een woonwijk veiliger maken. Of het aantal bedrijfsongevallen terugdringen.

Zie programmacommunicatie als een vakgebied

Door de opkomst van programma’s als organisatievorm, is de kennis en ervaring met werken met programma’s ook toegenomen. Het aanbod van boeken over programmamanagement, trainingen en dienstverlening rond programma’s is exponentieel gegroeid. Programma’s worden steeds professioneler, programmamanagers hebben steeds meer kennis en ervaring en de verwachtingen van de resultaten van programma’s bij management en directie worden hoger. 

​Om de programma’s in jouw organisatie van goed communicatieadvies te voorzien, is het belangrijk dat je weet hoe programma’s werken. Hoe ze zijn georganiseerd, waarom iets in een programma wordt georganiseerd en hoe de koers in een programma wordt bepaald. Kortom, weten in welke wereld je je begeeft als je in een programma stapt. Zodat je een sparringpartner kan zijn voor het programmamanagement en verantwoordelijkheid kunt dragen voor de communicatie in dat programma. Kortom: programmacommunicatie zien als een vakgebied.