Programmabranding voor een goede positionering van je programma

Met branding zet je je programma neer als een soort merk. Je positioneert en promoot de identiteit, de kernwaarden en ambities door een herkenbare naam, stijl en boodschap. Branding is laten zien wat je als programma bent, dat vertellen en laten ervaren. Het geeft je programma inhoud en context. ​

Branding zorgt voor herkenbaarheid

Branding kan je programma helpen om herkenbaar te zijn en daarmee je doelen en ambities extra in de spotlight te zetten. Het is een eigen huisstijl waarin je identiteit, merk- en kernwaarden zichtbaar worden. Het is meteen duidelijk voor de ontvanger om welke afzender of thema gecommuniceerd wordt. Zeker bij veranderingstrajecten waar iedereen van moet weten kan het helpen om die positie op de voorgrond te pakken.

Huisstijl

De huisstijl is visuele identiteit van je programma. Het maakt je programma zichtbaar en herkenbaar voor je stakeholders. Het doel van een huisstijl is om consistent naar buiten te treden. Een huisstijl bestaat uit de naam, het logo, de kleur, de typografie en het beeld en wordt meestal in een huisstijlhandboek vastgelegd. 

Deze stijlelementen worden volgens de richtlijnen uit het handboek consistent gebruikt op brochures, folders, presentaties, relatiegeschenken, op de website, in e-mails, op social media, etc. Een eigen huisstijl voor een programma is een van de manieren waarop je je programma kan ‘branden’.

Tone of voice

Tone of voice is de manier hoe het programma met haar stakeholders communiceert. Het geeft de positie aan die je als programma inneemt ten opzichte van je doelgroep. Spreek je je doelgroep bijvoorbeeld aan met ‘u’ of ‘je’? Een formele aanspreekvorm geeft een andere gevoel dan een informele toon.

Het is voor programma's belangrijk om een consistente tone of voice in alle communicatie te gebruiken. Door een consistent taalgebruik wordt een programma herkenbaar en als betrouwbaar ervaren.

Kernboodschap van het programma

Een kernboodschap is het verhaal over je eigen werkelijkheid, belangen en issues. Dit verhaal vertelt wat je stakeholders moeten onthouden. Het is de rode draad in al je programmacommunicatie. De kernboodschap bevat typisch drie elementen: het standpunt, de onderbouwing en de actie.

​Ga aan de slag met de kernboodschap met de Toolkit kernboodschap.