Privacyverklaring

Communicatie in programma's is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Communicatie in programma's verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van diensten van Communicatie in programma's en/of omdat je deze gegevens zelf aan Communicatie in programma's verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Communicatie in programma's verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres

Doel van verwerken persoonsgegevens

Communicatie in programma's verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • je toegang geven tot delen van deze website,
  • je e-mailen als dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • je informeren over wijzigingen van diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Communicatie in programma's neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Communicatie in programma's bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Communicatie in programma's verstrekt gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Communicatie in Programma’s gebruikt

Communicatieinprogrammas.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan deze website ben je al geïnformeerd over deze cookies en is je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Persoonsgegevens beveiligen

Communicatie in programma's neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.