Omgevingsmanager

Organisaties hanteren binnen programma’s verschillende functies met verschillende taken en verantwoordelijkheden. Voor de leesbaarheid van de artikelen op Communiceren in programma’s onderscheiden wij de omgevingsmanager als een aparte rol. 

Rol, taken en verantwoordelijkheden

Als wij praten over een omgevingsmanager bedoelen we iemand die:

  • de schakel is tussen het programma en de omgeving,
  • de belangen, issues en ontwikkelingen in kaart brengt en daarop in kan spelen of daarover het programmateam kan adviseren,
  • met een stakeholderanalyse, alle belanghebbenden in de omgeving in kaart brengt,
  • zorgt voor de terugkoppeling bij de stakeholders,
  • zorgt voor een goede afstemming met de interne en externe omgeving.

In sommige organisaties is omgevingsmanagement belegd bij een communicatieadviseur of -strateeg.

Samenwerken

Een omgevingsmanager werkt nauw samen met de programmamanager en communicatiestrateeg. Zij of hij koppelt continu de stand van zaken rond stakeholders terug, zodat communicatie de communicatieactiviteiten daarop af kan stemmen.