Infographics

Handige infographics die de visie en theorie rond programmacommunicatie toelichten.
Voel je vrij om deze te gebruiken in presentaties en programmaplannen.

Wanneer betrek je communicatie?

De rol van communicatie, gezien vanuit de programmaplanning van een programmamanager.

Hier lees je meer over de stadia van een programma.

Infographic waarin is weergegeven op welke momenten je communicatie moet betrekken in je programma. Hierbij komen de 4 stadia van een programma aan bod: Voorbereiding, start, realisatie, afbouw.

5 fases van communicatiebewustzijn

De mate van communicatiebewustzijn van een programma is onder te verdelen in 5 fases. ​

Hier lees je meer over communicatiebewustzijn.

Infographic met een trap met daarin 5 fases van communicatiebewustzijn

Communicatievragenboom

Een ludieke vragenboom die helpt programmateams communicatiever te worden.

en ludieke vragenboom die helpt programmateams communicatiever te worden.

Complexe veranderingen managen

De randvoorwaarden voor een succesvol programma.

Een schema dat inzicht geeft in wat er mis gaat alsniet alle ingerdienten aanwezig zijn om een complexe verandering zoals in een programma te managen.

Niveaus in programmacommunicatie

Een overzicht van de 3 communicatieniveaus in programmacommunicatie.

Hier lees je meer over communicatieniveaus.

Schematische weergave van de niveaus in programmacommunicatie

Hulp bij kernboodschappen

Deze vragen helpen je een kernboodschap te formuleren.

Zie de Toolkit kernboodschappen voor meer informatie.

Hulp bij kernboodschappen