Begrippen

Een alfabetische woordenlijst.

A B C

Actieplan
Een actieplan ​laat je zien wat je wanneer gaat doen en wie betrokken moeten worden.

Branding
Branding of programmabranding is het positioneren van je programma als een soort merk. Je promoot de identiteit, de kernwaarden en ambities met een herkenbare naam, stijl en boodschap.

Communicatieplan
Een communicatieplan is de vertaling van de communicatiestrategie naar een uitvoerbaar plan.

Communicatieadviseur
Een communicatieadviseur geeft uitvoering aan de communicatiestrategie.

Communicatiestrateeg
Een communicatiestrateeg is verantwoordelijk voor de vertaling van de programmadoelen, visie en resultaten naar een communicatiestrategie.

Communicatiestrategie
Een communicatiestrategie is een vertaling van de visie, programmadoelen en resultaten van het programma.

Communicatiespecialist
Een communicatiespecialist is een communicatieprofessional met een vakspecialisme zoals online marketing over videobewerking.

Communicatievisie
De communicatievisie is een kijk op hoe communicatie bijdraagt aan de strategische doelen van het programma.

Community
Een community is een praktijkgerichte groep van mensen die allerlei vraagstukken en opgaven met elkaar uitwisselen om ervan te leren.

D E F G

Draagvlak
Draagvlak is de steun van alle betrokkenen om een programmaresultaat te realiseren.

H I J K

Intranet
Een intranet is een interne website, een platform, waar alleen leden van het programma toegang toe hebben.

Kernboodschap
Een kernboodschap is het verhaal over je eigen werkelijkheid, belangen en issues. Dit verhaal vertelt wat je stakeholders moeten onthouden.

L M N O

Landingspagina
Een landingspagina is een pagina op een website waar een bezoeker op terecht komt na het klikken op een link, advertentie of zoekresultaat. Een landingspagina is ingericht voor een specifiek doel. Bijvoorbeeld informeren over het programma.

Omgevingsmanager
Omgevingsmanager is verantwoordelijk voor de relaties tussen het programma met zijn omgeving.

Omgevingsmanagement
Omgevingsmanagement is het activeren, onderhouden en sturen van de relaties tussen het programma en zijn omgeving, in dienst van het programma.

P Q R

Perskit
Een perskit is een set van informatie, foto’s en logo voor de pers.

Programma
Een programma is een tijdelijke manier van samenwerken, gericht op het nastreven van bepaalde doelen die bijdragen aan het verwezenlijken van de strategie van de organisatie(s).

Programmacommunicatie
Programmacommunicatie is communicatie in en over een programma.

Programmawebsite
Een programmawebsite is een externe website die speciaal voor het programma is gemaakt. Een programmawebsite bevat informatie over het programma en van het programma.

Project
Een project is een tijdelijke manier van samenwerken, gericht op het realiseren van een uniek resultaat, dat bijdraagt aan het behalen van bepaalde doelen.

S T U V

Stakeholders
Stakeholders zijn de belanghebbenden van een programma.

Stakeholderanalyse
Met een stakeholderanalyse breng je de mate van belang en invloed op het programma in beeld.

Social intranet
Een intranet is een interne website, een platform, waar alleen leden van het programma toegang toe hebben. Een sociaal intranet is dynamisch en volledig gericht op interactie tussen gebruikers.

Social media
Social media is een containerbegrip voor online platformen waarop gebruikers de inhoud verzorgen. Social media platformen zijn bijvoorbeeld Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter. Maar ook Pinterest, Youtube en Slideshare.

Tone of voice
Tone of voice is de manier hoe het programma met haar stakeholders communiceert.

W X Y Z

Website
​Een programmawebsite is een externe website die speciaal voor het programma is gemaakt. Een programmawebsite bevat informatie over het programma en van het programma.