Communicatie in de PDCA-cyclus

Voor veel mensen die betrokken zijn bij een programma, omdat ze er aan meebouwen of omdat ze belanghebbende van de resultaten zijn, begint een programma pas echt in de realisatiefase. Er wordt gepland, bedacht, gebouwd, ontwikkeld, getest en waar nodig bijgestuurd. Deze PDCA-cyclus - die elke programmamanager en projectleider kent - herhaalt zich talloze keren en op talloze manieren gedurende de realisatiefase van een programma. 

Het concept van het PDCA-principe werd ontwikkeld door W. Shewhart (‘The Shewhart Cycle‘). In de jaren 50 ontwikkelde W. E. Deming het principe door als onderdeel van kwaliteitsmanagement en is deze omgedoopt tot ‘The Deming Circle’.

Een communicatieadviseur speelt een belangrijke rol in deze PDCA-cyclus.  

Plan

Identificeer en analyseer het probleem of kans
​Laat communicatie je helpen van buiten naar binnen te kijken bij het formuleren van de oplossing. Hoe komt de eindgebruiker in aanraking met de oplossing? Wat is het gewenste effect en wat is er nodig om dat te bereiken? En hoe gaan we de resultaten meten? Maar ook: hoe verhoudt deze oplossing zich tot andere bestaande oplossingen?​

Do

Ontwikkel de oplossing en probeer de oplossing uit
Communicatie is vrijwel altijd een onderdeel van de oplossing. Het is meestal de enige manier waarop de doelgroep met de oplossing in aanraking komt. Sterker nog, voor de doelgroep bestaat de oplossing vaak alleen maar uit communicatie. Denk bijvoorbeeld aan de website waarmee een organisatie haar data ter beschikking wil stellen. De organisatie wil haar doelgroep faciliteren met informatie en richt daarvoor een ICT-systeem in. Maar de vindbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van de website bepaalt (voor een groot deel) het succes van de oplossing. Ontwikkel oplossingen dus altijd vanuit een communicatie-point-of-view en betrek daar je communicatieadviseur bij.​

​Check

Controleer of de oplossing het gewenste effect heeft 
Monitoring is een nog steeds groeiende discipline in het communicatievak. Van social media monitoring tot kwalitatief onderzoek, communicatieadviseurs weten waar ze data kunnen vinden en hoe ze deze moeten duiden. Zij checken doorgaans structureel het effect van hun eigen communicatiewerk. En zijn daarmee een waardevolle bron om na te gaan of jouw oplossing het gewenste effect heeft.​

Act

Standaardiseer de oplossing (of ga terug naar 'plan')
Communicatie helpt je in deze fase de oplossing een definitieve plek te geven. Procesmatig; wie moet wat weten in deze organisatie om deze oplossing te verankeren? Letterlijk; waar en hoe is deze oplossing toegankelijk? En is er operationele communicatie nodig? Maar ook - en dat is misschien wel de belangrijkste - qua perceptie bij de doelgroep - framing. Hoe verhoudt deze oplossing zich tot andere producten en activiteiten? Hoe maken we deze nieuwe oplossing een passend en vast onderdeel binnen onze organisatie?​