ChatGPT bevragen met prompts (1)

Het antwoord van ChatGPT (of AI in het algemeen) is zo goed als de vraag die je stelt. Eigenlijk stel je geen vragen, maar geef je commando’s: Prompts.

Ik vroeg ChatGPT wat een prompt is:

Een prompt is een instructie of een input die wordt gegeven aan een computerprogramma of een AI-model, zoals ik, om een specifieke taak uit te voeren of een tekst te genereren. In ons gesprek is elke zin die jij typt een prompt die mij helpt te begrijpen wat je wilt en om een passend antwoord te genereren.

En, wat is het kenmerk van een goede prompt?

Een goed kenmerk van een prompt is duidelijkheid. Het moet helder en specifiek aangeven wat je verwacht als resultaat. Het helpt ook als de prompt de gewenste context, details en eventuele voorbeelden bevat, zodat het AI-model zoals ik een nauwkeuriger en relevanter antwoord kan genereren.

Geef een voorbeeld van een goede prompt.

Niet alleen heeft technologie onze manier van werken veranderd, maar het heeft ook invloed gehad op hoe we communiceren. Wat zijn enkele positieve en negatieve aspecten van deze verschuiving in onze communicatiegewoonten?

Van theorie naar praktijk

Mja, ok. ChatGPT gaat mij niet helpen. Hier moet ik verder induiken. De beste manier is - zoals bij bijna alles - om een echt bestaand probleem of doel te nemen en daarmee aan de slag te gaan. Ik heb een casus nodig. Maar wat? De mogelijkheden zijn zo eindeloos dat het lastig is om een begin te maken. Het zou ideaal zijn als ik een communicatieadviseur zou treffen die me kan laten zien hoe zij of hij ChatGPT toepast. Ik heb praktische voorbeelden nodig.