3 Tips voor een goede programmawebsite

Voor sommige programma’s is het noodzakelijk of strategisch slim om ook over het programma te communiceren. Bijvoorbeeld om de aanleiding en de activiteiten van het programma goed uit te leggen. Dit zie je vaak bij programma’s voor veranderingen die gewoon moeten. Een reorganisatie of een wijziging in wetgeving bijvoorbeeld. Een website is daar een geschikt medium voor. Zolang je de inhoud van die website zuiver óver het programma houdt. ​

Tip 1: Houd informatie over het programma en informatie van het programma gescheiden
Dit klinkt cryptisch, maar is vrij simpel. In veel programma’s zijn websites een onderdeel van de programmaresultaten die bijdragen aan het halen van de doelen. Bijvoorbeeld een dashboard om bij te houden hoeveel windenergie is opgewekt. Of een digitaal loket waar de doelgroep ondersteunende diensten kan afnemen. Bij informatie óver het programma moet je denken aan de ambitie, doelen, aanpak, planningen en voor wie en met wie het programma wordt uitgevoerd.

Tip 2: Beweeg mee met de fase van het programma.
Bepaal wat je wil bereiken met je website en pas dit doel aan op de fases van het programma. Stel je jezelf de vraag welk communicatieprobleem de website gaat oplossen. Dit is bij de start van een programma iets anders dan in de laatste fase van het programma. 

Hetzelfde geldt voor je doelgroep(en). Bij programma’s zijn altijd meerdere stakeholders betrokken. Bepaal van te voren op welke stakeholders de website zich richt. En blijf je gedurende het programma afvragen of dat nog steeds dezelfde stakeholders zijn.

Tip 3:  Richt je programmawebsite in met het hhh-model
Op een programmawebsite verwacht een bezoeker informatie over het programma. We onderscheiden verschillende soorten content en gebruiken daarvoor het  hero, hub, hygiene-model.  Het hero-, hub-, hygiene-model laat verschillende soorten content elkaar versterken:

  • Hygiëne-content
    Dit is de basisinformatie die altijd relevant blijft. Via Google komen bezoekers steeds weer bij deze informatie, eenmaal op je website komen zij ook in aanraking met je hub-content. Dit is de content die zorgt voor een constante stroom bezoekers.  Bijvoorbeeld een tijdlijn met de mijlpalen van het programma, (beleids)documenten en informatie voor de pers.
  • Hub-content
    Dit zijn updates over de voortgang en de output dat het programma levert in de vorm van kennis en gerealiseerde deelresultaten. Deze content zorgt voor betrokken terugkerende bezoekers. Hub-content is meestal vakinhoudelijke informatie. Bijvoorbeeld een handleiding bij een programmaresultaat, een handreiking bij een onderwerp of het resultaten van een proef of pilot.
  • Hero-content
    Dit is content die de ambities en doelen van het programma aanjaagt. Deze content inspireert en laat bezoekers kennismaken met de impact van het programma, het wenkend perspectief en in hoeverre dat al binnen bereik is. Hero-content is meer ‘human interest’ dan informatief. Bijvoorbeeld een interview met een stakeholder die gebruik maakt van programmaresultaten of het verslag van een evenement.

Online communicatie is een vak apart, maar met deze tips maak je een goede start.

Plaats een reactie